Gezantschap, Belgisch, in Frankrijk, Militaire attaché