Broek, H. J. van den, ('De Rorterdamrner') (Wikipedia)