Verrijkt Koninkrijk » Zoeken

Zoekopdracht
Fijnmazigheid Paragraaf Alinea
Volgorde Relevantie Boekvolgorde
Ook zoeken in: Appendices Verantwoordingen Correcties
Uitvoer Regulier (HTML) Tabel (HTML) Tabel (CSV) Tabel (XML)
Hulp

Hele collectie top 2 boeken
top 3 hoofdstukken

resultaat 1 tot 10 van 16 voor:

Termen: Rabagliatti
Binnen: (hele collectie)
1. De 'Zweedse Weg' begint

... rtrouwen in-), maar met de Engelse, nl. met luitenantkolonel W. H. R. Rabagliatti , hoofd van de Nederlandse sectie van Mili tary Intelligence-S, bij ...

nl.vk.d.5-2.5.3
2. Geheime agenten

... uikte hij andere inleidende morsetekens dan afgesproken was - kolonel Rabagliatti en van 't Sant concludeerden onmiddellijk dat hij gevangengenomen ...

... art, 'spoedig instructie van zijn opdrachtgever' (dat zal wel kolonel Rabagliatti geweest zijn), 'dat hij met al dat politiseren op moest houden.P W ...

nl.vk.d.5-2.5.6
3. Een weg via het strand

... htmacht meldde. Hazelhoff Roelfzema zette door. Hij zei daarbij tegen Rabagliatti dat hij de zaak geheel buiten Derksema's CID om wilde opzetten. Ra ...

... lleen maar ritmeester Tielens en Wiardi Beckman naar Londen te halen. Rabagliatti , van 't Sant en Hazelhoff Roelfzema vertrouwden dat men na hen nog ...

... daar maar één zender regelmatig in werking: die van Alblas. Het leek Rabagliatti evenwel beter, de drukbezette Alblas niet te belasten met al te ve ...

nl.vk.d.5-2.5.7
4. Begin van het 'Englandspiel'

... at er in het Nationaal Socialisme verschillende goede dingen zijn" ) - Rabagliatti en zijn staf legden die waarschuwing naast zich neer. Men had haas ...

... en Gerbrandy met verlangen naar de komst van Wiardi Beckman uitzagen. Rabagliatti en Hazelhoff Roelfzema konden niet verklaren waarom de pogingen, W ...

nl.vk.d.5-2.5.8
5. Weer: via het strand

... bij er, zo meende hij, met name in bezet gebied telkens iets misging. Rabagliatti deelde die opvatting en er werd dan ook besloten, de operaties te ...

1 Getuige K. Bolle, a.v., p. 1909. 2 Rabagliatti had zich vergeefs tegen die opdracht verzet. 'Hij wilde', aldus een van de Bruijne's medewerkers, 'met ...

nl.vk.d.5-2.5.9
6. De diensten en hun werk

... toen opgevolgd door een beroepsofficier, Lieutenant-Colonel C. E. C. Rabagliatti , die met van 't Sant op de meest harmonische wijze samenwerkte. Al ...

... onstitutionele belemmeringen voor de koningin niet dienden te gelden. Rabagliatti had (terecht, zoals zal blijken) in de capaciteiten van Derksema g ...

... g en gehoorzaamheid, raakte daarbij in een fel conflict gewikkeld met Rabagliatti (die de koningin, van 't Sant en Gerbrandy achter zich had) en leg ...

nl.vk.d.9-2.3.2
7. Centrale Inlichtingendienst

... EN werking met de Dutch Section van MI-6 (die eerst Hooper, vervolgens Rabagliatti als chef had) fungeerde de CID als een hulpdienst. 'De Engelsen' , ...

... n augustus' 41 alshoofd van de Centrale Inlichtingendienst ontslagen. Rabagliatti was hier bijzonder verbolgen over ('horrified' was het woord dat G ...

... evrouw Jones tezelfdertijd als spionne van MI 5 en MI-6 optrad, kreeg Rabagliatti een nauwkeurig beeld hoe het er bij de dienst van Derkserna voorst ...

nl.vk.d.9-2.3.5
8. 'SOE-Dutch' v66r het 'Englandspiel'

1 Rabagliatti's brief wordt aangehaald in de nota 'Regeling geheime organisaties in Nederland', 4 febr. 1942, van M. R. de Bruyne aan Furstner en Gerbran ...

nl.vk.d.9-2.3.6
9. Groep-Hazelhoff Roelfzemaj Kolonel de Bruyne

... en deze laatste droeg er zorg voor dat MI-6 in de persoon van Colonel Rabagliatti volledige medewerking verleende. De operaties van de groep-Hazelho ...

... iaison Officer of the Royal Netherlands Forces', eigenhandig een voor Rabagliatti bestemde brief typtel waarin de prins als Chief Liaison Officer, e ...

... oe dat door de groep-Hazelhoff nog vijf geheime agenten van MI-6 (van Rabagliatti dus) 'overgezet' werden: eind februari de spionageagent jhr. mr. E ...

nl.vk.d.9-2.3.7
10. 'plan for Holland' / Plan B

... ding tussen de Bruyne als hoofd van de Centrale Inlichtingendienst en Rabagliatti als chef van de Dutch Section van MI-6 grondig bedorven raakte. Da ...

... plan for Holland en zijn vragen aan de Bruyne voor (dienst twist met Rabagliatti had toen een hoogtepunt bereikt). Gubbins zei erbij dat het plan v ...

nl.vk.d.9-2.3.8